Om gården & oss

I Torsåkers socken driver vi ett ansvarsfullt småskaligt jordbruk som syftar till att ge näringsrika och smakrika grönsaker och frukter. Klicka in på sidan med vårt Sortiment för 2019 för att se vad vi planerar att odla i år.

Ansvarsfullt jordbruk

Begreppet ansvarsfullt jordbruk används för att beskriva en matproduktion som värnar om biologisk mångfald, prioriterar att maten ska ha ett välbalanserat näringsinnehåll och bedrivs med strävan att utsläppen av växthusgaser minimeras. Våra odlingsmetoder är inspirerade av organisk biologisk odling, vilket innebär att vi praktiserar täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. Målet är att bygga upp en levande jord med ett varierat mikroliv som kan producera sund mat. Utöver odlingen av grönsaker planterar vi även blommande örter, träd och buskar för att gynna insekter och fåglar som bidrar till den biologiska mångfalden på gården, samt hjälper till med pollinering och skadedjursbekämpning.

Våra Grönsaker

Vi väljer de sorter som vi och våra medlemmar tycker har en bra smak och som ger en bra skörd i vår jord och i klimatet som råder här. När det även sammanfaller med att det är gamla kultursorter blir vi extra nöjda då dessa kan ha egenskaper så som bättre näringssammansättning och en större genetisk variation som minskar risken för allvarliga angrepp av sjukdomar på hela beståndet. Vi odlar uteslutande frökonstanta eller öppenpollinerade sorter, dvs sorter som behåller sina egenskaper i generation efter generation, till skillnad från så kallade F1-sorter.

Täckodling

Stora delar av odlingen har vi som ambition att bedriva i form av täckodling, vilket innebär att täcka jorden med organiskt material mellan grönsaksplantorna. Fördelarna med detta är flera:
  • det ger ett lägre ogrästryck eftersom det blir mörkt nere vid marken
  • i mötet mellan täckmaterialet och marken blir det en komposteringsprocess som frigör näring till plantorna
  • täcket skyddar mot uttorkning och fukten hålls kvar i marken och vi behöver vattna mindre
  • vi minskar behovet av plöjning vilket ger fördelen att kolhalten i marken ökar istället för att minska

Fossilbantat

Vi drömmer om att en dag ha en häst att arbeta tillsammans med på gården, istället för att använda traktor. Som jordbruket ser ut idag pumpas det in mer energi i form av fossila bränslen än energi som kommer ut i form av mat. Vi vill bryta det beroendet och ersätta det med muskelkraft och alternativa arbetsbesparande odlingsmetoder. Som dagsläget ser ut så använder vi dock traktor till vissa moment där det blir alldeles för tidskrävande/tungt med manuell teknik.

Andelsjordbruk

Vi vill ha en nära kontakt med de som köper våra produkter och säljer därför grönsakerna i form av andelar av skörden direkt till konsument i form av andelsjordbruk. Det är en form som innebär att odlare och konsument delar på risker och fördelar. Läs mer under fliken Andelsjordbruk.

Om oss

Vi är två vänner som under lång tid har drömt om att starta något tillsammans. Det som förenar oss är att vi båda vill vara med och bidra till en bättre värld genom att bygga upp en hållbar framtid.

Terez har sina rötter i Hälsingland och har provat på så vitt skilda yrken som vårdbiträde, friluftslärare, busschaufför, festivalsamordnare och avbytare inom lantbruket, bland annat. Genom åren har hon odlat grönsaker för husbehov i större och större omfattning, samt praktiserat på ett andelsjordbruk utanför Uppsala.

Li kommer från en lång rad stenplockande småbrukare i de Småländska skogarna, är uppväxt på västkusten och kom fram till att de norra delarna av landet är stället hon vill vara på. Li är utbildad inom skog och jordbruk men har gett upp den akademiska karriären vid en dator, för att istället få arbeta med kroppen i närhet till jorden och det som växer i den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar